Cafe Kurswechsel / Oldenburg

Project evi

Het doel van “EVI” is om meer kansen te creëren voor mensen met een beperking om deel te nemen op de arbeidsmarkt. Deelnemers met een beperking ontwikkelen nieuwe vaardigheden, doen unieke ervaringen op door uitwisselingen met andere landen en versterken zo hun zelfvertrouwen. Een gekwalificeerde beroepsopleiding met certificering verhoogt de kans om vervolgens op de reguliere arbeidsmarkt te kunnen werken. De samenwerking van instellingen uit verschillende landen professionaliseert ook de geschoolde werknemers, verdiept het al en bestaande contact gedurende vele jaren tussen de instellingen en blaast op die manier de Europese gedachte nieuw leven in.       

 

Projectperiode: 01.09.2018 - 31.08.2021

                                                                         

 
 
Arbeit, Teilhabe, Gemeinnützige Werkstätten, Inklusion, Erster Arbeitsmarkt